» Aktualnoci 
» O nas 
» Kursy p造wania 
- dla dzieci i m這dzie篡
- dla doros造ch
- zapisy
- Cennik 2013/2014
- PLAN ZAJ岊 2013/14
» Obozy 
- letnie
- zimowe
- jak si zapisa?
- zimowe wyjazdy weekendowe
» Zawody p造wackie 
» Kadra 
» Kontakt 
» Uczestnicy o nas - OPINIE 
» Delfin92 dooko豉 wiata 

 
     
 
   
   » Kursy p造wania  » zapisyW trakcie sezonu zapisy przyjmujemy w miar wolnych miejsc w poszczeg鏊nych grupach. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, lub osobisty przed, lub po zaj璚iach

605 065 587

cupialsport@op.pl

na basenach:

poniedzia趾i 1700 1900 - OLIMPIJCZYK

rody i pi靖ki 1600 1800 - MEWA

UMOWA DO POBRANIA

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJ犴IACH SZKOΧ PΧWANIA DELFIN92
prowadzonej przez firm Cupia-Sport Jaros豉w Cupia.


I. Postanowienia og鏊ne

1. Niniejsze warunki stanowi integraln cz Umowy-Zg這szenia i okrelaj zasady udzia逝 w zaj璚iach Szko造 P造wania DELFIN92 prowadzonej przez Cupia-Sport Jaros豉w Cupia.

2. Zaj璚ia w Szkole P造wania Delfin92 prowadzone s w formie ca這rocznego kursu. Tylko regularne uczestniczenie w zaj璚iach daje mo磧iwo post瘼闚 i podnoszenia poziomu umiej皻noci p造wackich.

3. Szko豉 P造wania Delfin92 zobowi頊uje si do nale篡tego wiadczenia us逝g nauki i doskonalenia p造wania, zgodnie z warunkami okrelonymi ofert.

II. Warunki P豉tnoci

1. Umowa - zg這szenie zostaje podpisana na dany rok szkolny.

2. P豉tnoci dokonuje si z g鏎y wed逝g wybranej opcji z cennika obowi頊uj鉍ego w danym roku szkolnym.

3. Termin p豉tnoci: pierwsza wp豉ta przy zg這szeniu, kolejne do 10 dnia pierwszego miesi鉍a okresu rozliczeniowego.

4. Brak wp豉ty nale積ej kwoty w/w terminie stanowi podstaw do rozwi頊ania umowy.

5. Nieobecno na zaj璚iach nie zwalnia z op豉t.

6. W przypadku nieobecnoci na zaj璚iach z przyczyn zdrowotnych istnieje mo磧iwo odrobienia zaj耩 na innym basenie w ramach zaj耩 grupy o tym samym stopniu zaawansowania po wczeniejszym um闚ieniu si z Instruktorami Szko造 P造wania Delfin92.

7. Dokonanie wp豉ty jest jednoznaczne z akceptacj Warunk闚 Uczestnictwa w zaj璚iach.

III. Obowi頊ki uczestnika

1. Uczestnik zobowi頊any jest do przestrzegania Regulaminu Krytej P造walni, na kt鏎ej odbywaj si zaj璚ia.

2. W czasie trwania zaj耩, uczestnik zobowi頊any jest do respektowania wszelkich zalece Instruktor闚 P造wania oraz dy簑ruj鉍ych na basenie Ratownik闚 WOPR.

3. Szko豉 P造wania Delfin92 nie ubezpiecza dodatkowo uczestnik闚 od NNW.

4. Szko豉 P造wania Delfin92 nie ponosi odpowiedzialnoci za rzeczy osobiste zagubione w szatni, lub na terenie p造walni.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Rezygnacja z uczestnictwa nast瘼uje w momencie z這瞠nia przez Klienta rezygnacji w formie pisemnej.

2. Rezygnacja wa積a jest z pierwszym dniem nast瘼nego miesi鉍a. Umowa zosta豉 sporz鉅zona w dw鏂h jednobrzmi鉍ych egzemplarzach po jednym dla ka盥ej ze stron.

 
     
   
 
licznik odwiedzin - 23076305        | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS